Warszawa będzie miała inteligentną sieć ciepłowniczą

Veolia Energia Warszawa S.A. wprowadza w stolicy „Inteligentną Sieć Ciepłowniczą”. Projekt pozwoli na redukcję emisji dwutlenku węgla nawet o 14 tys. ton rocznie oraz przybliży miasto do modelu „Smart City”. Inwestycja jest warta 52 mln zł i uzyskała 30-proc. dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Warszawska sieć ciepłownicza zostanie wyposażona w infrastrukturę, która umożliwi monitorowanie poszczególnych elementów sieci ciepłowniczej oraz zarządzanie nimi na odległość. Dotychczas każda zmiana ustawień była wprowadzana „ręcznie” w konkretnych lokalizacjach.

Obecnie kontrola nad 3 przepompowniami, 79 komorami ciepłowniczymi oraz 2,5 tys. węzłami ciepłowniczymi będzie realizowana zdalnie. System będzie również wyposażony w aplikacje wspierające proces decyzyjny. Zapewnią one stały dostęp do niezbędnych danych i zaproponują optymalne rozwiązanie.

Wdrożenie projektu usprawni użytkowanie miejskiej sieci ciepłowniczej oraz zapewni wysoką jakość i niezawodność dostaw ciepła do odbiorców. Ponadto doprowadzi do zredukowania strat ciepła na przesyle i ograniczenia emisji CO2

– Inwestycja przyniesie wymierne korzyści dla mieszkańców i dla środowiska. Odbiorcom zapewni podniesienie jakości dostaw ciepła poprzez elastyczne reagowanie na chwilowe zapotrzebowania klientów na ciepło i skrócenie czasu reakcji w sytuacjach awaryjnych. Środowisko zaś odczuje pozytywny wpływ poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla – rocznie emisja dwutlenku węgla spadnie o 14,5 tys. ton, co jest równoważne z posadzeniem miliona drzew. Projekt zostanie zrealizowany do połowy 2017 roku, a prace zaplanowane są w taki sposób, aby nie wpłynąć znacząco na komfort użytkowników końcowych. Niezbędne ograniczenia w dostawach ciepła nie będą trwały dłużej niż 2 godziny – wyjaśnia Paweł Balas, Dyrektor Projektu ISC.

W skład warszawskiej sieci ciepłowniczej składa się z ponad 1 700 km sieci dostarczającej ciepło systemowe do 19 tys. obiektów, co pokrywa 80% potrzeb mieszkańców stolicy.
Mat. Veolia

Related posts

Leave a Comment