To nie koniec zmian w programie Czyste Powietrze

27 października 2020 r., podczas pierwszego dnia III Trendów Energetycznych 202, wystąpił pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze, Bartłomiej Orzeł. Przedstawiciel rządu powiedział o obecnych zmianach w programie oraz zapowiedział dalsze zmiany. Pełnomocnik Premiera ds. programu Czyste Powietrze wyraził przekonanie, że tegoroczne Trendy Energetyczne przyniosą szereg ważnych rozwiązań dla polskiej energetyki, również dla programu Czyste Powietrze, który jest dla rządu flagowym projektem modernizacyjnym i nadal pozostaje on priorytetem – podkreślił. Myślę, że nie musimy się nawzajem przekonywać, że walka z zanieczyszczeniem powietrza, ze smogiem w Polsce, jest…

Czytaj więcej...

Polska ma jedne z najsurowszych przepisów dotyczące stref czystego transportu. Na takie restrykcje nie zdecydowały się największe europejskie miasta

Przyjęta w styczniu ustawa o elektromobilności nie uwzględnia coraz popularniejszych na polskim rynku samochodów hybrydowych. Wyklucza też wstęp do stref czystego transportu dla hybryd typu plug-in, w których napęd można przełączyć na tryb elektryczny. Tak restrykcyjnych przepisów nie wprowadził wcześniej żaden kraj w Europie. W największych europejskich metropoliach jak Berlin czy Londyn wjazd do ekostref był początkowo dozwolony dla pojazdów niskoemisyjnych, a kryteria zaostrzano stopniowo. – Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych zaproponowała strefy czystego transportu, które są jednymi z najbardziej restrykcyjnych na świecie. Do tych stref mają prawo wjazdu…

Czytaj więcej...

Przypominamy: Zmiany w warunkach technicznych od 1 stycznia 2018 roku

8 grudnia 2017 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2017, poz. 2285). Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dotyczy w szczególności: aktualizacji norm zawartych w załączniku nr 1 – Wykaz Polskich Norm, wprowadzenia zmian w następujących działach: przepisy ogólne, zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej, budynki i pomieszczenia, wyposażenie techniczne budynków, oszczędność energii i izolacyjność cieplna. Najważniejsze zmiany objęte regulacją: Wprowadzono definicję działki budowlanej, która koresponduje z definicją działki…

Czytaj więcej...

Terminy wymiany pieców i kominków w Warszawie

W energooszczędnym i przyjaznym dla środowiska domu ogrzewanie powinno być regulowane w ciągu doby, a także w zależności od pogody. | zdj. pixabay.com

Pod koniec 2017 (24.10.2017r) roku Sejmik Wojewódzki uchwalił uchwałę antysmogową. Określił w niej nieprzekraczalne terminy dostosowania urządzeń grzewczych do norm emisyjnych oraz zakończenia używania niektórych paliw stałych o niskiej jakości.   Określone zostały następujące terminy: od 11 listopada 2017 roku mogą być montowane tylko kominki, piece i kotły na węgiel spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami norm, wynikającymi z treści rozporządzenia Komisji UE, do końca 2022 roku trzeba wymienić wszystkie kotły, piece na węgiel i drewno niespełniające wymogów 3,4 i 5 klasy emisyjności, do końca 2022 roku trzeba wymienić kominek na…

Czytaj więcej...

Co zrobić ze świadectwami charakterystyki energetycznej?

Ankietowani odpowiedzieli m.in. na pytanie, co zrobić, by projektowana charakterystyka energetyczna była rzeczywiście przydatnym zbiorem rzetelnych informacji. mat. red.

Trwa dyskusja nt. formy i zakresu świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Poprosiliśmy Czytelników o zabranie głosu i wypełnienie krótkiej ankiety. Poniżej prezentujemy wyniki badania. Na pytanie, czy klasy energetyczne budynków w formie graficznej, takie jak mają urządzenia AGD, byłyby czytelniejsze i lepsze w odbiorze niż obecny suwak i przyczyniłyby się do wzrostu stosowania technologii efektywnych energetycznie oraz niskoemisyjnych – twierdząco odpowiedziało 75,9% ankietowanych, a odmiennego zdania było 24,1%. Pytaliśmy także, co jest najważniejsze dla inwestora i co powinno zostać zaakcentowane na etykiecie energetycznej. Do wyboru były informacje o EK, EP, EU. Informacja o energii końcowej…

Czytaj więcej...

Interpretacja Prawa budowlanego w odniesieniu do ogniw fotowoltaicznych

Aktualna interpretacja przepisów Prawa budowlanego W sprawie montażu ogniw fotowoltaicznych na obiektach budowlanych oraz wolnostojących ogniw fotowoltaicznych. Pełny tekst interpretacji znowelizowanego Prawa budowlanego [załącznik] >> W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984), która dokonała nowelizacji przepisu art. 29 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), GUNB przedstawia stanowisko w sprawie montażu ogniw fotowoltaicznych na obiektach budowlanych oraz wolnostojących ogniw fotowoltaicznych. Przedmiotowe stanowisko…

Czytaj więcej...

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie

W energooszczędnym i przyjaznym dla środowiska domu ogrzewanie powinno być regulowane w ciągu doby, a także w zależności od pogody. | zdj. pixabay.com

Nakładem Instytutu Techniki Budowlanej ukazał się komentarz do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.; ostatnia zmiana z 12 marca 2009 r. – DzU z 2009 r. nr 56, poz. 461). W związku z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej wiele przepisów wymagało i nadal wymaga ujednolicenia z wymaganiami unijnymi. Ponieważ najważniejszym aktem wykonawczym dotyczącym budynków oraz ich usytuowania jest rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim…

Czytaj więcej...