Interpretacja Prawa budowlanego w odniesieniu do ogniw fotowoltaicznych

Aktualna interpretacja przepisów Prawa budowlanego W sprawie montażu ogniw fotowoltaicznych na obiektach budowlanych oraz wolnostojących ogniw fotowoltaicznych.

Pełny tekst interpretacji znowelizowanego Prawa budowlanego [załącznik] >>

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984), która dokonała nowelizacji przepisu art. 29 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), GUNB przedstawia stanowisko w sprawie montażu ogniw fotowoltaicznych na obiektach budowlanych oraz wolnostojących ogniw fotowoltaicznych.

Przedmiotowe stanowisko zostało opracowane w oparciu o wyjaśnienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) z dnia 19 grudnia 2013 r., znak: BP-2bk-0731-47/13.

materiały: GUNB

Related posts

Leave a Comment