To nie koniec zmian w programie Czyste Powietrze

27 października 2020 r., podczas pierwszego dnia III Trendów Energetycznych 202, wystąpił pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze, Bartłomiej Orzeł. Przedstawiciel rządu powiedział o obecnych zmianach w programie oraz zapowiedział dalsze zmiany.

Pełnomocnik Premiera ds. programu Czyste Powietrze wyraził przekonanie, że tegoroczne Trendy Energetyczne przyniosą szereg ważnych rozwiązań dla polskiej energetyki, również dla programu Czyste Powietrze, który jest dla rządu flagowym projektem modernizacyjnym i nadal pozostaje on priorytetem – podkreślił.

  • Myślę, że nie musimy się nawzajem przekonywać, że walka z zanieczyszczeniem powietrza, ze smogiem w Polsce, jest istotnym problemem nie tylko dużych miast takich jak Kraków, Warszawa, Wrocław, ale także miast mniejszych. Osoby ubogie energetycznie to społeczności, do których musimy skierować bardzo dużą pomoc. Taki cel od początku został postawiony przed programem Czyste Powietrze, który rozpoczynał go mój poprzednik Piotr Woźny. Dzisiaj kontynuuję jego misję – powiedział Bartłomiej Orzeł.

Priorytet w Krajowym Planie Odbudowy

Przedstawiciel rządu powiedział o dofinansowaniu programu Czyste Powietrze. Jest dziś potrzeba dofinansowania programu Czyste Powietrze ze środków Unii Europejskiej. 103 mld zł, które planowane są do wydania w perspektywie dziesięcioletniej, będą opierać się przede wszystkim na środkach unijnych. Pełnomocnik poinformował, że program Czyste Powietrze został przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgłoszony do Krajowego Planu Odbudowy jako priorytet. Wartość projektu opiewa na 8 mld euro.

  • To są niebagatelne pieniądze, które mogą wzmocnić nasz program, a obok tego będą uzupełniane środkami krajowymi. Wszyscy wiemy, że środki unijne mają ograniczenia, jeżeli chodzi o projekty gazowe. Nie da się ukryć, że to właśnie projekty gazowe, obok pomp ciepła i innych zeroemisyjnych źródeł, będą kluczowe dla rozwiązania problemu zanieczyszczenia powietrza w Polsce – tłumaczył podczas Trendów Energetycznych 2020 Bartłomiej Orzeł.

Pełnomocnik zapowiedział, że planowana jest szeroka kampania edukacyjna i informacyjna. Rząd chce, aby wszyscy Polacy mieli możliwość dowiedzenia się o programie Czyste Powietrze.

Podwyższony poziom

21 października br., po ponad 5 miesiącach od uruchomienia podstawowego poziomu dofinansowania w programie Czyste Powietrze 2.0., został uruchomiony podwyższony poziom. Bartłomiej Orzeł poinformował, że weszły zmiany, które wymagają na gminach wydawanie zaświadczeń o dochodach dla tych osób średniego szczebla, bardziej uboższych, i pozwalają uzyskać podwyższony poziom dofinansowania.

  • Szacujemy, że nawet kilkadziesiąt procent beneficjentów znajdzie się w grupie osób, które będą uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania. Musimy o tym informować – podkreślił Orzeł.

System bankowy w Czystym Powietrzu

Pełnomocnik poinformował także, że toczą się kolejne prace, związane z włączeniem systemu bankowego do programu Czyste Powietrze. Orzeł tłumaczył, że trzeba szukać “proaktywnych” klientów, którzy pomogą wykorzystać w pełni potencjał Czystego Powietrza, gdyż jest również w ich interesie, żeby dotrzeć z programem Czyste Powietrze do Polaków.

  • Tutaj widzimy istotną rolę zarówno koncernów energetycznych, jak i banków. Nie da się ukryć, że wielu instalatorów, wiele osób z branży reklamuje oprócz swoich usług także program Czyste Powietrze, za co bardzo serdecznie chciałbym podziękować. Jest to wasza praca, którą wkładacie w rozwój programu Czyste Powietrze, wasz wkład w to, że polskie powietrze jest coraz mniej zanieczyszczone – powiedział Orzeł.

Program prefinansowania dla osób najuboższych

Pełnomocnik poinformował, że rozpoczynają się prace nad programem prefinansowania dla osób najuboższych, które nie są w stanie pozwolić sobie na inwestycje z własnych środków. Orzeł poinformował, że rozmawiał już z ministrem klimatu i środowiska Michałem Kurtyką na ten temat. Rozwiązania są szukane także wspólnie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, gdyż jest to też kluczowy resort, który ma odegrać istotną rolę w reformowaniu programu Czyste Powietrze.

Budownictwo wielorodzinne

Rząd szuka rozwiązań dla budownictwa wielorodzinnego. Prace nad reformą Czystego Powietrza toczą się. Pełnomocnik zauważył, że ciągle zmienia się jednak otoczenie społeczne.

  • Pamiętam swoje początki w Polskim Alarmie Smogowym (PAS). Zastanawialiśmy się z Andrzejem Gułą, jak wpisać polski kocioł na węgiel szóstej klasy do planu Morawieckiego, żeby się tam znalazł, żeby taki kocioł powstał. Dziś widzimy, że absolutnym hitem stają się pompy ciepła – zeroemisyjne źródła ogrzewania, ogrzewnictwa. To otoczenie społeczne też się zmienia i program Czyste Powietrze będzie ewoluował w kolejnych latach wraz z otoczeniem społecznym. Będziemy dostosowywać się do potrzeb, do możliwości Polaków – powiedział Orzeł.

To nie koniec reform programu Czyste Powietrze

Pełnomocnik rządu podkreślił, że z roku na rok potrzeby są coraz wyższe, zwiększają się także dochody Polaków, i są to jedne z wielu czynników, które są brane pod uwagę przy zmianach w programie rządowym. Orzeł zapowiedział, że “to na pewno nie jest koniec reformy i zmian w programie Czyste Powietrze”. Pełnomocnik wyraził przekonanie, że program będzie się zmieniał, będzie coraz efektywniejszy. Wyraził nadzieję, że podczas forum, jakim są Trendy Energetyczne 2020, uda się wypracować rozwiązania ku temu, by nie tylko program był efektywniejszy, ale żeby jakość powietrza stawała się faktem.

Źródło: Biuro prasowe Trendów Energetycznych 2020

Related posts

Leave a Comment