Informacja Polskiej Fundacji Gazów Technicznych w sprawie dostępności tlenu medycznego w Polsce

tlen dla szpitali

Polska Fundacja Gazów Technicznych (PFGT) informuje, że w zakresie aktywnego wspierania służby zdrowia poprzez zaopatrywanie w tlen medyczny polskich szpitali, wszystkie działania naszych członków prowadzone są z należytą starannością, z zachowaniem wszelkich procedur profesjonalnej obsługi wymaganych przy zaopatrywaniu służby zdrowia w produkty lecznicze. Priorytetem dla członków naszej Fundacji jest bezpieczeństwo ich pracowników i klientów, ale przede wszystkim pacjentów i dotyczy to całego procesu produkcyjnego oraz logistycznego, w tym wytwarzania produktu, ciągłości dostaw, ale także testowania butli i zbiorników.

W czasie pandemii Covid-19 wraz ze wzrostem liczby zakażonych pacjentów obserwujemy istotnie zwiększone zapotrzebowanie na tlen medyczny. Pragniemy poinformować, że zdolności produkcyjne zakładów należących do członków PFGT są obecnie wystarczające do zapewnienia ciągłości dostaw i pełnej dostępności skroplonego tlenu medycznego w całej Polsce. Do tej pory zapotrzebowanie na tlen medyczny wzrosło ponad dwukrotnie w stosunku do lat ubiegłych, przy czym zakłady produkcyjne gotowe są do zapewnienia dostępności skroplonego tlenu nawet przy wzroście czterokrotnym. Obecnie firmy zrzeszone w PFGT rekomendują skoncentrowanie się na dostawach tlenu skroplonego do zbiorników zainstalowanych przy szpitalach. Jest to rozwiązanie najbardziej efektywne pod względem logistyki oraz ilości dostarczanego produktu, tworzące bufor bezpieczeństwa pomiędzy kolejnymi dostawami.

Równocześnie informujemy, że rosnący popyt na sprężony tlen medyczny to większe wyzwania związane z rotacją butli i szybszym, sprawniejszym ich transportem. Liczba butli do transportowania tlenu medycznego jest ograniczona, zwłaszcza jeśli chodzi o butle o małych pojemnościach, a napełnialnie pracują blisko swoich maksymalnych możliwości produkcyjnych. Firmy zrzeszone w PFGT już od wielu miesięcy pracują nad wdrożeniem odpowiednich zmian w zezwoleniach i dossier rejestracyjnych, które umożliwią wykorzystanie instalacji technicznych do napełniania butli tlenem medycznym. Pozwoli to na zwiększenie możliwości produkcyjnych przy równoczesnym zapewnieniu wymaganej jakości i bezpieczeństwa produktu leczniczego. Częścią podejmowanych działań jest również wykorzystanie butli przeznaczonych na tlen techniczny do napełniania ich tlenem medycznym. Działania te wymagają współpracy z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym i przynoszą już pozytywne efekty.

Wojciech Murawski, Prezes PFGT: “Jako Fundacja jesteśmy w pełni zdeterminowani by wspierać szpitale i polską służbę zdrowia w tej trudnej sytuacji epidemicznej. Nasi członkowie utrzymują stały kontakt oraz wykonują zalecenia koordynatorów wojewódzkich, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Oferują im swoje wieloletnie doświadczenie w zakresie wytwarzania i dystrybucji tlenu medycznego, stawiając na merytoryczną wiedzę i przejrzystą współpracę, co ma szczególne znaczenie na froncie walki z epidemią. W skład Fundacji wchodzi obecnie 10 polskich i międzynarodowych firm, które są w stanie wesprzeć władze profesjonalnymi poradami i rozwiązaniami w zakresie wytwarzania, transportu, magazynowania i zastosowania gazów medycznych oraz przemysłowych. Naszym strategicznym celem i podstawą działania jest obecnie to, żeby tlenu medycznego nie zabrakło w żadnym szpitalu w Polsce.”

Źródło: Zarząd Polska Fundacja Gazów Technicznych

Related posts

Leave a Comment