AGH uruchamia turbiny wiatrowe

W Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej działa Laboratorium Elewacyjnych Turbin Wiatrowych. Turbiny mają znaczenie nie tylko dla działań proekologicznych, ale również bezpieczeństwa energetycznego instytucji. Zainstalowane na wysokości siódmego i ósmego piętra budynku Centrum Energetyki AGH turbiny generują energię, która w sytuacji awaryjnej może być oddana do sieci uczelnianej. Turbiny wyposażone są dodatkowo w urządzania pomiarowe. Stanowisko badawcze zbiera dane dotyczące między innymi parametrów przepływu powietrza w otoczeniu turbin, zmiennych meteorologicznych, natężenia hałasu, drgań wytwarzanych przez turbiny czy generowanej przez nie mocy. Naukowcy mogą obserwować w laboratorium pracę turbin i odczytywać najważniejsze parametry. Wyniki prowadzonych pomiarów pomogą opracować zalecenia odnośnie…

Czytaj więcej...