Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie

W energooszczędnym i przyjaznym dla środowiska domu ogrzewanie powinno być regulowane w ciągu doby, a także w zależności od pogody. | zdj. pixabay.com

Nakładem Instytutu Techniki Budowlanej ukazał się komentarz do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.; ostatnia zmiana z 12 marca 2009 r. – DzU z 2009 r. nr 56, poz. 461).

W związku z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej wiele przepisów wymagało i nadal wymaga ujednolicenia z wymaganiami unijnymi. Ponieważ najważniejszym aktem wykonawczym dotyczącym budynków oraz ich usytuowania jest rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, musiało ono ulec zmianom. Proces zatwierdzania nowych warunków trwał dość długo i zakończył się wprowadzeniem 12 marca 2009 r. ostatniej nowelizacji tych przepisów. Ponieważ zmiany w dokumentach rządowych wprowadza się w określonym zakresie, jak dotąd nie był dostępny jednolity tekst tego rozporządzenia.

Spełniając oczekiwania projektantów, wykonawców, inwestorów oraz wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką, Instytut Techniki Budowlanej opracował jednolity tekst rozporządzenia i opatrzył go komentarzem, dzięki któremu zamieszczone tam wymagania są zrozumiałe dla każdego zainteresowanego. Publikacja została opracowana przez zespół autorski składający się ze specjalistów różnych branż budowlanych.

W skład zespołu weszli: dr inż. Krzysztof Kasperkiewicz, doc. dr hab. inż. Mirosław Kosiorek, dr inż. Jacek Nurzyński, mgr inż. Marek Płuciennik, mgr inż. Sławomir Pykacz, mgr inż. Jan Sieczkowski, doc. dr hab. inż. Barbara Szudrowicz, doc. dr inż. Stanisław M. Wierzbicki, dr inż. Stanisław Zieleniewski, mgr inż. Andrzej Boczkowski, mgr inż. Kazimierz Kukulski, dr inż. Andrzej Pogorzelski, dr inż. Dariusz Ratajczak i dr inż. Ryszard Zajda.

Publikacja zawiera trzy części, na które składają się:

  • ujednolicony tekst rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  • komentarze do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu,
  • przepisy przywołane w rozporządzeniu oraz przepisy z nimi związane.


Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Tekst ujednolicony z komentarzem. Stan prawny na 8 lipca 2009, praca zbiorowa, Instytut Techniki Budowlanej

mgr inż. Julian Wiatr

NULL

Related posts

Leave a Comment