Skąd się bierze smog

Około połowa powierzchni budynków mieszkalnych w Polsce pozostaje nieocieplona. Skutkuje to tym, że do ich ogrzania zużywa się nadmierną ilość energii. Czy wystarczy poprawić efektywność energetyczną budynków, by ograniczyć emisję zanieczyszczeń?

Szczególną uwagę należy zwrócić na budownictwo jednorodzinne, ponieważ to ono jest odpowiedzialne za
większość przypadków przekroczenia dopuszczalnego poziomu szkodliwego pyłu PM10 w skali kraju. Zanieczyszczenia prowadzą do powstania smogu uznawanego obecnie za jeden z istotnych elementów zagrożenia zdrowia i życia człowieka.

Brak odpowiedniego ocieplenia

Około 50% powierzchni budynków mieszkalnych w Polsce pozostaje nieocieplonych, co zwiększa ich energochłonność. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ aż 86% energii w naszym kraju jest wytwarzanych przez
elektrownie i elektrociepłownie oparte na węglu
. Tym samym produkcja wiąże się ze zużyciem surowców naturalnych oraz emisją zanieczyszczeń. Dlatego tak ważne jest zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię. Dzięki wzrostowi ich efektywności energetycznej zyskać może zarówno środowisko naturalne, jak i mieszkańcy miast, którzy mają szansę oddychać czystszym powietrzem. Możliwe są również oszczędności w postaci niższych rachunków za prąd i ogrzewanie.

Domy jednorodzinne

Budynki, na które należy zwrócić szczególną uwagę, to domy jednorodzinne. Standard energetyczny aż 72% jednorodzinnych budynków mieszkalnych jest niski albo bardzo niski. W dodatku w 2013 r. indywidualne
ogrzewanie budynków odpowiadało za 88,21% przypadków przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w skali kraju.

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych może więc pomóc w rozwiązaniu problemu
smogu, zwłaszcza że to właśnie w tego rodzaju budynkach do ogrzewania często wykorzystuje się szkodliwe dla środowiska paliwa. Jeśli przy projektowaniu domów oraz ich modernizacji zostanie uwzględniona koncepcja zrównoważonego budownictwa, ich zapotrzebowanie na energię i ciepło będzie możliwie najmniejsze. Dzięki
temu zaspokajanie potrzeb mieszkańców ma szansę się odbywać bez zwiększanie poziomu zanieczyszczenia powietrza.

Kompleksowe działanie

Budowa domu spełniającego te kryteria to kompleksowe przedsięwzięcie. Konieczne jest odpowiednie zaprojektowanie budynku oraz dobór właściwych materiałów i rozwiązań technologicznych. Przykładowo
działająca m.in. w Polsce Grupa Saint-Gobain promuje domy w standardzie MULTICOMFORT – gwarantują one zarówno oszczędność energii, jak i komfort termiczny, akustyczny i wizualny, a także dobrą jakość powietrza w budynku.

Zobacz także: Zeroenergetyczny dom w Chorzowie z certyfikatem MULTICOMFORT

Efektywność energetyczna budynków to jedna z sześciu kategorii projektu ECO-MIASTO, w ramach którego
nagradzane są miasta najlepiej realizujące ideę zrównoważonego rozwoju. Dwa ośrodki, które okażą się najlepsze w tej kategorii, otrzymają nagrodę od firmy Saint-Gobain. Zgłoszenia w tej oraz pięciu pozostałych kategoriach (mobilność zrównoważona, gospodarka wodna, gospodarka odpadami, systemy energetyczne, zieleń a powietrze) miasta mogą przesyłać do 22 października br. za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie eco-miasto.pl.

mat. ECO-MIASTO

Related posts

Leave a Comment