Uszczelnienia ognioochronne

Kit silikonowy Silikon Fire oraz piany poliuretanowe Pur Foam Fire i Gun Foam Fire firmy Den Braven przeznaczone są do ognioochronnego uszczelniania pionowych prostych złączy liniowych o równoległych powierzchniach, usytuowanych pomiędzy dwoma sąsiadującymi elementami w pionowych przegrodach budowlanych.

Piana Gun Foam Fire może być również stosowana do wypełniania szczelin pomiędzy ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi drewnianych o klasie odporności ogniowej EI2 30 i/lub EI1 30. Klasyfikacja stolarki otworowej musi
przewidywać możliwość zastosowania piany poliuretanowej, a montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z wytycznymi AT.

Czytaj także: Instalacja wentylacji pożarowej w obiekcie wielofunkcyjnym

Szczelina pomiędzy ościeżami a ościeżnicą powinna mieć szerokość maks. 10 mm. Od zewnątrz należy ją pokryć
tynkiem gipsowym (gr. min. 9 mm) lub kitem silikonowym Silikon Fire (gr. min. 15 mm). W przypadku gdy nie jest wymagana odporność ogniowa, piany Gun Foam Fire oraz Pur Foam Fire mogą być stosowane do wypełniania przestrzeni pomiędzy ościeżnicami i ościeżami drzwi oraz okien drewnianych, stalowych i z PVC. Nie zastępują
one mocowania mechanicznego. Produkty posiadają znowelizowaną aprobatę techniczną ITB 7849/2016.

mat. Den Braven

Related posts

Leave a Comment