Wrocławska spółdzielnia mieszkaniowa ma własną elektrownię fotowoltaiczną

Na dachach 35 wieżowców Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe zakończył się proces montażu i uruchamiania rozproszonej elektrowni fotowoltaicznej. Łączna moc podłączonych do sieci Taurona Dystrybucji instalacji to blisko 0,75 MW, a energia przez nie wyprodukowana w dużej mierze zostanie wykorzystana na potrzeby własne spółdzielni.

Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w ramach ogólnopolskiego programu Prosument.
Łączna powierzchnia 2 771 paneli zamontowanych na 35 budynkach wynosi 0,5 ha. Moc elektryczna wszystkich instalacji to 739 kWp. Elektrownie mają rocznie produkować 700 tys. kWh energii elektrycznej. Jak podkreśla spółdzielnia, rozproszonej elektrowni słonecznej na taką skalę nie było dotąd w Polsce i jest unikatowa w Europie.

– Jesteśmy dziś największym producentem rozproszonej energii odnawialnej w Polsce, ale naszym celem nie było oczywiście bicie rekordów. Za skalą tego przedsięwzięcia przemawiają konkretne korzyści. Produkcja energii ze źródeł rozproszonych nie wymaga kosztownych nakładów na infrastrukturę, jak linie przesyłowe, stacje transformatorowe i inne urządzenia systemu energetycznego. Ta czysta energia daje także bardzo wymierne profit ekonomiczne dla wszystkich spółdzielców – podkreśla Józef Śnieżek, prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe.

Produkowana energia jest wykorzystywana na potrzeby infrastruktury w częściach wspólnych budynków, zasilając m. in. windy, maszynownie czy oświetlenie korytarzy. Do spółdzielnia płaciła za energię blisko 1 mln zł rocznie, teraz według jej szacunków, przez cały rok spółdzielcy zaoszczędzą nawet 337 tys. zł. Instalacja zamontowana na jednym z bloków (ok. 40 kW), funkcjonująca od ponad roku, została niedawno rozliczona. W bloku, w którym za energię na potrzeby własne spółdzielcy płacili przed uruchomieniem instalacji PV około 16,5 tys. zł, rachunek był na poziomie 1,1 tys. zł.

Spółdzielnia wykorzystała na inwestycję 4,2 mln zł z programu Prosument, z czego 1,7 mln zł w formie bezzwrotnej dotacji, a 2,5 mln zł w formie pożyczki udzielonej na preferencyjnych warunkach.

Wrocławska elektrownia przynosi korzyści nie tylko ekonomiczne. Dzięki niej do atmosfery trafi rocznie mniej o 614 ton CO2.

Panele wraz z niezbędną infrastrukturą zamontowane zostały na dachac wieżowców z wykorzystaniem rozwiązań firmy Sunfixings z Wielkiej Brytanii w technologii balastowej, co oznacza, że elementy systemu nie są przytwierdzona
do dachu budynku. Konstrukcja została zaprojektowana aerodynamicznie, tak aby wykorzystywać wiatr na swoją korzyść (dopuszczalna prędkość wiatru: 133,2 km/h). Budynek i jego otoczenie zostały poddany analizie w programie imitującym tunel aerodynamiczny.

– Przyjęliśmy rozwiązanie w tej skali nie stosowane jeszcze w Polsce. Jego zalety to brak ingerencji w pokrycia papowe dachów płaskich, a także mobilność. W każdym momencie system Light Tegra możemy zdemontować i dostać się do odpowiedniej części dachu – mówi Marek Dera, wiceprezes SM Wrocław-Południe.

Podkreśla on, że przy realizacji elektrowni zastosowano kilka innych nowoczesnych rozwiązań. Dotyczy to w szczególności paneli fotowoltaicznych ze zwiększającą wydajność technologią PERC oraz falowników firmy Fronius Symo, dzięki którym produkcją energii można zarządzać zdalnie, a także śledzić pracę elektrowni on-line na stronie www.wroclaw-poludnie.pl

źródło: leonardo-energy.pl

Related posts

Leave a Comment