Pompa ciepła w obiektach sakralnych

Koszty ogrzewania kościoła oraz plebanii to w znacznej części parafii największe pozycje w budżecie. Zapewnienie komfortu podczas mszy jest bardzo ważne, jednak na uwadze należy mieć też fakt, że ogrzewanie chroni budynek przed zawilgoceniem i zagrzybieniem murów. Coraz częściej do tego celu stosuje się nowoczesne, gruntowe pompy ciepła

Wiele z obiektów sakralnych w Polsce nie posiada ogrzewania, co często negatywnie wpływa na stan budowli – zimno powoduje zawilgocenia oraz zagrzybianie starych murów. Aby temu zaradzić w kościołach i na plebaniach coraz częściej pojawiają się różnego rodzaju systemy grzewcze. Wybór tego najbardziej optymalnego nie jest łatwy, ponieważ budynki sakralne są obiektami wysokimi, o dużych kubaturach, najczęściej nieocieplonymi i zazwyczaj zabytkowymi. Coraz chętniej do tego zadania wykorzystywane są pompy ciepła, które należą do najtańszych i najbardziej komfortowych w użytkowaniu źródeł ciepła.

Kościół z nowoczesną technologią

Dobór rodzaju oraz mocy pompy ciepła w przypadku kościołów nie jest skomplikowany. Większy problem może stanowić wybór rodzaju instalacji wewnętrznej do rozprowadzenia ciepła w obiekcie. Przede wszystkim każdy budynek powinien być utrzymywany w stabilnej temperaturze. Dodatkowo, aby zadbać o dzieła sztuki i wyposażenie, należy ograniczyć do minimum wahania poziomu wilgotności.
Nie jest tajemnicą, że dla pomp ciepła najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie niskotemperaturowego systemu grzewczego, np. ogrzewania podłogowego. W tym przypadku, im mniejsza jest różnica między temperaturą uzyskaną z dolnego źródła ciepła a temperaturą wymaganą na zasilaniu systemu grzewczego, tym większe uzyskamy oszczędności na ogrzewaniu.

Zastosowanie ogrzewania podłogowego docenią z pewnością wierni. Te zamontowane, np. pod ławkami zapewni przyjemne ciepło w czasie nabożeństw w okresie zimowym. Przymusowe zdjęcie posadzki często wykorzystywane jest do jej odrestaurowania. Jest to też doskonałe rozwiązanie dla obiektów mających problemy z wilgocią i szybko postępującym procesem starzenia, jak również tych zabytkowych. W przypadku, kiedy nie ma zgody na odkrywanie istniejącej posadzki, można zastosować inny system grzewczy, np. nagrzewnice powietrza lub grzejniki kanałowe. Ze względu na wyższe wymagane temperatury pracy, rozwiązania te będą mniej korzystne w porównaniu z ogrzewaniem podłogowym.

Innym rozwiązaniem, jednak znacznie rzadziej stosowanym jest instalacja centralnego ogrzewania wodnego z typowymi grzejnikami. Charakteryzuje się ona niskim komfortem grzewczym i gorszą estetyką. System ten sprawdzi się tylko w małych, niskich kaplicach przyklasztornych.
Duża kubatura kościołów, a także spore zapotrzebowanie na moc grzewczą sprawiają, że w obiektach sakralnych najczęściej stosowane są pompy gruntowe. Dolnym źródłem ciepła jest najczęściej kolektor pionowy, czyli kilka sond umieszczonych w odległości kilku metrów od siebie i zlokalizowanych na głębokości nawet 100m. Takie rozwiązanie nie wpływa na najbliższe otoczenie, dzięki czemu nie ma żadnych przeciwwskazań, aby nad sondami znalazł się, np. piękny trawnik. Jedynym śladem istnienia takiego rozwiązania jest pokrywa studzienki rozdzielczej umieszczona w gruncie.

GSHP – pompa z dużymi możliwościami

Gruntowe pompy ciepła GSHP marki De Dietrich umożliwiają zasilanie centralnego ogrzewania oraz podgrzanie ciepłej wody użytkowej. W trybie grzania pracują przy granicznych temperaturach roboczych w zakresie: od +7°C do 80°C (woda); od -15°C do 35°C (kolektor – źródło). Pompy charakteryzują się podwyższoną wydajnością. Współczynnik COP w technologii woda/woda wynosi do 5,6, a w technologii glikol/woda – do 4,5. Urządzenia mają też możliwość wsparcia solarnego, co w przypadku kościelnych dachów, może okazać się dodatkowym atutem. Sterowanie pompami odbywa się przy pomocy konsoli sterowniczej wyposażonej w regulację DIEMATIC iSystem pozwalającą ustawiać różne parametry urządzenia. W ten sposób tryb pracy urządzeń można dostosować do harmonogramu nabożeństw. W większych instalacjach możliwe jest również połączenie w kaskadzie od 2 do 10 pomp ciepła GSHP, co sprawdzi się przy dużych obiektach.

Źródło: LET PR

Related posts

Leave a Comment