Wpływ izolacji budynku na dobór pompy ciepła

Jakość oraz sposób wykonania izolacji budynku bezpośrednio przekłada się na odpowiednie dopasowanie urządzenia grzewczego, np. pompy ciepła. Biorąc pod uwagę fakt, że nawet 30% ciepła tarci się przez ściany, ich dobra izolacja w znaczący sposób przyczynia się do ograniczenia zapotrzebowania budynku na ciepło. Domy o tej samej powierzchni, ale różnej izolacji, będą więc wymagały zastosowania odmiennych rozwiązań.

Oferowane na rynku produkty i technologie izolacji stanowią szeroki wachlarz wyboru rozwiązania dla danego budynku. Bez względu na zastosowaną technologię – im większa izolacyjność budynku, tym mniejsze są straty ciepła jakie musimy uzupełnić w sezonie grzewczym. Naturalnym jest przepływ energii cieplnej od miejsca cieplejszego do zimniejszego. Strumień przepływu energii zależy od różnicy temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz od oporu cieplnego przegrody (np. ściany budynku). Lepsza izolacja stanowi większy opór przepływającej energii cieplnej, co wiąże się z mniejszymi stratami.
Określenie wielkości strat ciepła determinuje natomiast wybór wydajności grzewczej pompy ciepła, co ma bezpośrednie przełożenie na koszty związane z zakupem i instalacją urządzenia, jak również na późniejsze koszty użytkowania instalacji grzewczej. Lepiej zaizolowane budynki wymagają mniejszej mocy grzewczej pompy ciepła, pozwalając tym samym na obniżenie kosztów inwestycji i późniejszej eksploatacji.

Ogrzewanie dzięki powietrzu

W celu zapewnienia ogrzewania obiektu i podgrzania wody użytkowej, wielu klientów decyduje się na wybór powietrznej pompy ciepła. Duże znaczenie ma tutaj koszt instalacji, znacząco niższy od pozostałych typów pomp. Należy pamiętać, że jej działanie zależy od warunków zewnętrznych, jednak pompy ciepła z serii Lizea marki Sofath mogą pracować do temperatury zewnętrznej sięgającej nawet -20oC. Co więcej miejsce potrzebne do jej zainstalowania ograniczono do minimum, a moduł zewnętrzny pobierający ciepło z otoczenia, może być zamontowany wszędzie, niezależnie od ukształtowania terenu. Oszczędność zapewniają: regulator ze zintegrowanym licznikiem energii elektrycznej zużytej na potrzeby c.o. i c.w.u., pompy obiegowe klasy energetycznej A i technologia inwerterowa zmieniająca moc w zależności od zapotrzebowania budynku. Atutem urządzeń jest również bogata oferta typoszeregu, umożliwiająca precyzyjny dobór rozwiązania do konkretnych warunków inwestycji. To pozwala ograniczyć nie tylko koszty inwestycyjne poprzez dobór mocy urządzenia ściśle do potrzeb i oczekiwań, ale i eksploatacyjne poprzez optymalne wykorzystanie konfiguracji i mocy urządzeń.
Dodatkową zaletą systemu Lizea jest to, że w okresie letnim może opierać swoją pracę na chłodzeniu aktywnym, zapewniając użytkownikom pełen komfort wewnątrz budynku z wykorzystaniem klimakonwektorów, bądź instalacji ogrzewania podłogowego.

Energia z gruntu

Ze względu na szeroki wachlarz dostępnych na rynku nowoczesnych rozwiązań grzewczych wybór użytkowników może paść także na urządzenia działające w oparciu o technologię bezpośredniego odparowania. Tego typu pompy ciepła, podobnie jak te pracujące w technologii z glikolem, za pośrednictwem czynnika roboczego odbierają ciepło z gruntu i przekazują je wewnętrznej instalacji grzewczej. W typoszeregu Caliane czynnikiem roboczym jest jednak wysokowydajny i bezpieczny R410A. Dzięki wyeliminowaniu roztworu glikolu i dodatkowego wymiennika pośredniczącego w wymianie ciepła uzyskuje się większą sprawność urządzenia. Co więcej brak pompy obiegowej dolnego źródła ciepła przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne. Warto również wspomnieć, że według badań EHPA (European Heat Pump Association), wskaźnik efektywności sezonowej (SPF) dla pomp ciepła działających w systemie bezpośredniego odparowania jest wyższy, niż w urządzeniach typu powietrze/woda czy glikol/woda. System Caliane cechuje się wysoką bezawaryjnością, względnie niezmienną w okresie całego roku sprawnością i wysokim współczynnikiem COP (do 4,74).

Related posts

Leave a Comment