Ogromny wzrost rynku pomp ciepła w Polsce w 2017 roku

badanie rynku pomp ciepla portpc.pl

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła opublikowała badania dotyczące rynku pomp ciepła. W 2017 r. wzrósł każdy segment rynku pomp ciepła w Polsce. Cały rynek pomp ciepła do centralnego ogrzewania wzrósł o 30%.

Wyniki badań rynku pomp ciepła w 2017 roku przeprowadzone przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła dają podstawę do optymistycznych prognoz dalszego rozwoju branży w Polsce w najbliższych kilku latach. W ubiegłym roku rynek pomp ciepła typu powietrze/woda stosowanych do instalacji centralnego ogrzewania wzrósł o 55%, a rynek wszystkich typów pomp ciepła związanych z centralnym ogrzewaniem wzrósł o 30%.

Cały rynek pomp ciepła w Polsce odnotował wzrost na poziomie ok. 22%. Z szacunków PORT PC wynika, że w roku 2017 sprzedano łącznie ok. 27 tys. sztuk pomp ciepła. Obserwując sprzedaż w latach 2010-2017 widoczny jest harmonijny i zarazem nieustający wzrost rynku. Wzrósł też znacznie udział pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych. Wg PORT PC w 2017 roku wynosił on 12,5% (co ósmy nowy budynek), gdzie w 2010 roku szacowano, że udział pomp ciepła w nowych budynkach wynosił poniżej 3%. Według badań w 2020 roku udział pomp ciepła w nowo budowanych budynkach jednorodzinnych może sięgnąć poziomu nawet 20-25%. Warto też zwrócić uwagę, że Polska jest jedynym rynkiem w Europie, w którym odnotowano siedem lat z rzędu wzrost sprzedaży liczby pomp ciepła.

Więcej ciekawych informacji o pompach ciepła znajdziesz tu » 

Kolejny rok z rzędu silnym zainteresowaniem inwestorów cieszą się pompy ciepła typu powietrze/woda służące do ogrzewania (i często chłodzenia) budynków. Ilość sprzedanych urządzeń w 2017 r. szacuje się na ok. 8100 sztuk. Rynek w porównaniu do 2016 roku wzrósł o ok. 55%. Wszystko wskazuje na to, że ten trend utrzyma się również w kolejnych latach. PORTPC szacuje, że w ramach wariantu optymistycznego liczba sprzedanych pomp ciepła tego typu może sięgnąć nawet 23 tys. szt. w 2020 r.

Zdaniem Pawła Lachmana, prezesa zarządu PORT PC, można wyodrębnić pięć głównych przyczyn wzrostu tego segmentu rynku.

Pierwsza to wzrost zaufania i akceptacja technologii pomp ciepła przez inwestorów. Drugą przyczyną jest wzrost świadomości ekologicznej Polaków związany z poznaniem skutków zanieczyszczenia powietrza spowodowanych przez kotły na paliwa stałe. Do trzeciej przyczyny zaliczyć można widoczny wzrost konkurencji w tym segmencie rynku (powietrznych pomp ciepła). Nie bez znaczenia jest także fakt, że wielu producentów postawiło na te technologie, jako rozwiązania przyszłości i prowadzi w tym zakresie aktywne działania rynkowe. Po czwarte, widać też wzmocnienie tendencji budowy coraz mniejszych domów, bez piwnic i miejsca na kotły na paliwo stałe czy opał, ale za to coraz bardziej komfortowych. I po piąte, najszybciej rośnie udział rynkowy urządzeń o średnim i niskim poziomie cen. Zastosowanie pompy ciepła jest już w wielu przypadkach porównywalne inwestycyjnie do kosztów inwestycji w kocioł gazowy lub kocioł na biomasę (ujmując wszystkie elementy inwestycji np. przyłącze gazu, komin, pomieszczenie kotłowni czy miejsce na opał).

Wg najnowszych analiz rynkowych PORT PC, w ubiegłym roku producenci i dystrybutorzy pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej sprzedali łącznie ok. 9300 szt. W porównaniu do danych rynkowych z roku 2016 ilość sprzedanych pomp ciepła tego typu wzrosła o ok. 10%. Ilość sprzedanych w 2017 roku gruntowych pomp ciepła typu solanka/woda oszacowano na około 5200 sztuk, co w porównaniu do roku poprzedzającego daje wzrost sprzedaży na poziomie ok. 5%. Gruntowe pompy ciepła wciąż stanowią istotny udział w rynku pomp ciepła służących do ogrzewania, czy chłodzenia pomieszczeń. W 2017 roku wzrost sprzedaży pomp ciepła dotyczy zarówno urządzeń o mocy powyżej 20 kW jak i tych o mocy poniżej 20 kW. W najbliższych latach jest bardzo prawdopodobne, że będzie podobny lub nawet większy wzrost rynku gruntowych pomp ciepła.

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) planuje wydanie raportu rynkowego PORTPC, wraz ze szczegółową analizą wyników badań oraz korektą scenariuszy rozwoju rynku pomp ciepła do 2030 roku. Raport będzie dostępny w wersji polskiej i angielskiej na konferencji PORTPC „Standardy jutra w technice grzewczej” w dniu 24 kwietnia 2018, która odbędzie się w ramach targów Instalacje 2018 w Poznaniu. W trakcie konferencji przedstawione i wydane zostaną dwie nowe wytyczne branżowe do doboru pomp ciepła i równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczych i chłodniczych.

Related posts

Leave a Comment