VII Konferencja Inżynieria Środowiska Młodym Okiem

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Środowiska Młodym Okiem” odbędzie się 9 marca 2018 roku w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.

Konferencja oraz towarzyszące jej wydarzenia pozwolą uczestnikom na zdobycie nowych doświadczeń, wymianę myśli i poglądów oraz poznanie najnowszych technologii stosowanych w inżynierii środowiska.

Zakres tematyczny:

  • ochronę powietrza, wody, gleby, krajobrazu i ekosystemów,
  • zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych (utylizacja i recykling),
  • badania, projektowanie i eksploatacja nowoczesnych urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska,
  • rozwój metod i wiedzy na temat monitoringu elementów środowiska,
  • zagadnienia zrównoważonego rozwoju,
  • zagadnienia OZE,
  • zmiany klimatu na poziomie globalnym jak i lokalnym,
  • nowoczesne systemy wodociągowo-kanalizacyjne,
  • problemy współczesnego ogrzewnictwa, ciepłownictwa i gazownictwa,
  • najnowsze rozwiązania wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Konkurs na najlepszy referat

W czasie obrad konferencji przeprowadzony będzie konkurs na najlepszy referat w formie prezentacji oraz oddzielnie w formie posteru. Najlepiej zaprezentowane postery oraz wygłoszone referaty nagrodzone zostaną dyplomami I, II lub III miejsca oraz wyróżnieniami.

Related posts

Leave a Comment