16. FORUM WENTYLACJA

Przez dwa dni, 27 i 28 lutego, Warszawa była miejscem spotkania specjalistów branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej. FORUM WENTYLACJA – SALON KLIMATYZACJA 2018 towarzyszyły dwudniowe seminaria. Na Arenie Technologii można było zobaczyć przegląd klimatyzatorów Split oraz central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła o wydajności do 1000 m3/h. W konkursie Najciekawszy Produkt 2018 wystawcy zaprezentowali nowości wprowadzone na rynek po 1 stycznia 2017 roku. Zgłoszono 56 produktów w dwóch kategoriach: wentylacja i klimatyzacja.   W kategorii WENTYLACJA zwyciężyło Urządzenie wentylacyjno-chłodzące OXYCOM IntrCooll – zgłoszone przez firmę IGLOTECHNIK. W kategorii KLIMATYZACJA zwyciężył Klimakonwektor zintegrowany z rekuperatorem DOUBLE –…

Czytaj więcej...

VII Konferencja Inżynieria Środowiska Młodym Okiem

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Inżynieria Środowiska Młodym Okiem” odbędzie się 9 marca 2018 roku w budynku Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Konferencja oraz towarzyszące jej wydarzenia pozwolą uczestnikom na zdobycie nowych doświadczeń, wymianę myśli i poglądów oraz poznanie najnowszych technologii stosowanych w inżynierii środowiska. Zakres tematyczny: ochronę powietrza, wody, gleby, krajobrazu i ekosystemów, zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych (utylizacja i recykling), badania, projektowanie i eksploatacja nowoczesnych urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska, rozwój metod i wiedzy na temat monitoringu elementów środowiska, zagadnienia zrównoważonego rozwoju, zagadnienia OZE, zmiany klimatu na…

Czytaj więcej...

Nowy miernik wielofunkcyjny Testo 440

Nowy miernik wielofunkcyjny Testo 440 to kompaktowy, przenośny przyrząd pomiarowy z intuicyjnym menu oraz szerokim wyborem sond do pomiaru prędkości przepływu oraz jakości powietrza w pomieszczeniach. Dzięki niemu wszystkie parametry systemów wentylacji i klimatyzacji będą pod kontrolą. Przejrzyste menu pozwala oznaczać wydatek powietrza, współczynnik K, stopień turbulencji zgodnie z EN ISO 7730/ASHRAE 55, moc grzewczą i chłodniczą, wykrywać zawilgocenia, a także umożliwia wykonywanie długotrwałych pomiarów, programowanych za pomocą miernika. Pomiary mogą być w łatwy sposób konfigurowane dzięki dużemu, czytelnemu wyświetlaczowi. Sondy Bluetooth do miernika testo 440 dostępne są do każdej…

Czytaj więcej...