Na co zwracać uwagę przy wyborze izolacji do instalacji sanitarnej i grzewczej?

instalacje sanitarne i grzewcze

Wysokiej jakości izolacje instalacji sanitarnych mają głównie za zadanie ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak woda i wilgoć. Natomiast odpowiednio dobrany materiał izolacyjny do instalacji grzewczych znacznie redukuje straty ciepła i tym samym obniża koszty eksploatacji. Na co więc należy zwracać uwagę podczas wyboru takich rozwiązań do naszego domu?

Systemy izolacyjne dedykowane instalacjom sanitarnym i grzewczym powinny być bezpieczne, wydajne oraz ograniczać straty energii. Powinny również zapewniać skuteczną dystrybucję i skuteczną ochronę przed wodą i wilgocią. Jednak aby cieszyć się tymi właściwościami, konieczne jest wybieranie rozwiązań najwyższej jakości, spełniających odpowiednie wymagania techniczne i użytkowe. Jak wskazuje ekspert z Thermaflex, podczas wyboru izolacji należy zwrócić uwagę na efektywność. Istotne jest również zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zgodność izolacji z wymogami prawnymi, jej trwałość oraz aspekty ekologiczne, czyli wybór produktów, które można całkowicie poddać recyklingowi.

Lambda i odpowiednie tworzywo

Maciej Koprowski, Przedstawiciel Techniczno-Handlowy z firmy Thermaflex, podkreśla znaczenie wyboru materiału o jak najlepszym współczynniku przewodzenia ciepła lambda (λ). Wartość tego współczynnika decyduje o ostatecznej grubości izolacji, jaka może być zastosowana. Jednak w przypadku przewodów wody zimnej sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ kwestia ta nie jest regulowana przepisami, a głównym celem jest zapobieżenie kondensacji pary wodnej.

Warto poszukiwać izolacji, które nie chłoną wilgoci mających wpływ na pogorszenie własności izolacyjnych otulin i mat. W efekcie taki materiał może obniżyć efektywność instalacji poprzez zwiększenie strat ciepła.

materiał izolacyjny do instalacji grzewczych

Jednym z rozwiązań, które zapewnia wysoką wydajność i nie ma negatywnego wpływu na środowisko, jest system izolacji technicznych wykonany z najwyższej jakości pianki poliolefinowej o zamkniętej strukturze komórkowej. Ten system charakteryzuje się bardzo dobrym współczynnikiem przewodzenia ciepła, skutecznie ograniczającym straty energii cieplnej, oraz wyjątkową odpornością mechaniczną. Dzięki swojej strukturze i właściwościom odpornym na wchłanianie wilgoci, taka izolacja utrzymuje swoje parametry izolacyjne przez cały okres użytkowania, pod warunkiem prawidłowego montażu.

Zwróć uwagę na grubość izolacji!

Oprócz właściwego wyboru materiału i technologii wykonania, ważne jest również zwrócenie uwagi na grubość izolacji. Informacje dotyczące odpowiedniej grubości izolacji dla instalacji grzewczych i sanitarnych można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Minimalna grubość izolacji jest ustalana na podstawie średnicy wewnętrznej rurociągu oraz współczynnika przewodzenia ciepła λ.

Grubość izolacji opisana w rozporządzeniu zależy od średnicy rury, miejsca jej zamontowania i charakteru instalacji. Jednym z najważniejszych warunków stawianych izolacji jest wielkość współczynnika przewodzenia ciepła λ, ponieważ jego wartość determinuje ostateczną grubość izolacji, która może zostać zastosowana. Inaczej ma się sprawa w przypadku przewodów wody zimnej, ponieważ tej kwestii nie reguluje rozporządzenie i kierować się musimy głównie zabezpieczeniem przeciw kondensacji pary wodnej – dodaje Maciej Koprowski z firmy Thermaflex.

Aspekty przeciwpożarowe w centrum uwagi

Podczas wyboru materiałów izolacyjnych zawsze należy zwracać uwagę na aspekt przeciwpożarowy. Tragedia może się wydarzyć w każdej chwili i w dowolnym budynku, dlatego zastosowanie materiałów niepalnych ma kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia i życia osób przebywających wewnątrz.

Jednym z najważniejszych aspektów przy projektowaniu i wykonywaniu systemów rurowych z zastosowaniem dopuszczonych przez ustawodawcę materiałów jest bezpieczeństwo pożarowe. Daje nam to gwarancję, że w przypadku ewentualnego pożaru, zastosowana izolacja pozwala uniknąć zagrożeń dla zdrowia, a nawet życia. Istotne jest również to, aby wydzielający się podczas spalania materiałów izolacyjnych dym nie stanowił dodatkowego zagrożenia i nie utrudniał bezpiecznej i szybkiej ewakuacji – mówi ekspert z firmy Thermaflex.

Przykładem izolacji spełniającej wymogi przeciwpożarowe jest ThermaSmart PRO, wykonana z najwyższej jakości pianki poliolefinowej o zamkniętej strukturze komórkowej. Izolacja ta posiada klasę ogniową BL-s1;d0 (otuliny) i B-s2;dO (maty), spełniając tym samym wymagania techniczne i prawne dotyczące nierozprzestrzeniania ognia na instalacjach. Jest to materiał niepalny, który nie rozprzestrzenia ognia. W przypadku oddziaływania płomieni, pianka emituje minimalną ilość nietoksycznego jasnego dymu, który nie utrudnia ewakuacji osób przebywających w budynku, na przykład poprzez ograniczenie widoczności lub zatrucie dymem.

Nie zapominajmy o poprawnym montażu

Montaż izolacji instalacji grzewczych i sanitarnych ma na celu ograniczenie strat ciepła oraz zabezpieczenie rur. Jednak nawet jeśli inwestor zdecyduje się na zakup rozwiązań o doskonałych parametrach, ich pozytywny wpływ na codzienną eksploatację nie będzie odczuwalny, jeśli zostaną błędnie zamontowane.

Prawidłowy montaż pozwoli osiągnąć zamierzone cele i korzyści, które dana izolacja ma przynieść. Dlatego dobrze, jeśli wybrany system izolacji technicznych jest kompletny oraz umożliwia łatwy, szybki i skuteczny montaż. Gwarantuje to efektywną pracę instalacji przez wiele lat, przy minimalnych stratach energii, co przekłada się na niskie koszty eksploatacji – dodaje ekspert z firmy Thermaflex.

Wybór odpowiedniego systemu izolacji dla instalacji grzewczych i sanitarnych pozwoli ograniczyć straty, zabezpieczyć rury i cieszyć się bezpieczeństwem przez długie lata. System izolacji Thermaflex, wykonany z najwyższej jakości pianki poliolefinowej o zamkniętej strukturze komórkowej, jest dostępny w formie otulin, mat oraz prefabrykowanych elementów do izolacji newralgicznych miejsc. Produkty te są również dostępne w wersji samoprzylepnej, co skraca czas montażu izolacji. Ponadto, producent oferuje akcesoria ułatwiające wszelkie czynności montażowe, takie jak klej, taśma czy narzędzia montażowe.

Źródło:
Thermaflex Izolacji Sp. z o. o.

Related posts

Leave a Comment