Jak przygotować Polskę na wzrost odnawialnych źródeł energii

Forum Energii przygotowało raport, w jaki sposób krajowy system energetyczny powinien przygotować się do wzrostu produkcji z OZE i zwiększonej dynamiki wahań podaży energii w krajowym systemie elektroenergetycznym. Na podstawie doświadczeń Polski i innych państw proponuje osiem sposobów zadbania o stabilność dostaw energii w przyszłości.

Na całym świecie obserwujemy dynamiczny wzrost OZE, szczególnie energetyki słonecznej i wiatrowej. W Polsce też możemy spodziewać się wzrostu ich zainstalowanej mocy. System energetyczny musi być na to przygotowany – mówi Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii. Jednocześnie w polskiej energetyce zachodzą poważne zmiany. Modernizacja systemu przesyłowego i planowane wyłączenia części elektrowni węglowych stwarzają okazję, by przygotować system na zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii – dodaje.

Główne wnioski z raportu:

 • Źródła odnawialne w Polsce i na świecie będą się nadal rozwijać, a motorem tego rozwoju będzie głównie spadek kosztów.
 • System energetyczny trzeba przygotować na pracę źródeł zmiennych, tak aby bezpiecznie działał w sytuacji kiedy nie świeci słońce i nie wieje wiatr.
 • System energetyczny musi być bardziej elastyczny, czyli aktywnie reagować na zmiany po stronie podaży i popytu.
 • Istotne jest stworzenie mechanizmów finansowych do nagradzania elastyczności na rynku energii.
 • Starzejąca się infrastruktura sieciowa i majątek wytwórczy będą wymagały znacznych inwestycji. Już teraz konieczne jest uwzględnienie w tych planach rozwoju źródeł rozproszonych.
 • Istotna jest poprawa warunków współpracy międzynarodowej na rynku energii – w zakresie zarządzania, zasad rynkowych, integracji i eksploatacji sieci. Istotne, aby połączony europejski system był bezpieczny, konkurencyjny. Istotne jest pokonanie problemów przesyłowych na połączeniach transgranicznych.
 • Ciepłownictwo i elektromobilność w przyszłości będzie wspierać integrację OZE.

Czytaj także: Estonia zainteresowana polską fotowoltaiką

Raport „8 sposobów integracji OZE. Bezpieczeństwo systemu wobec wzrostu źródeł zmiennych” dla Forum Energii przygotowali eksperci międzynarodowej firmy doradczej Ecofys. Forum Energii współpracowało również z Agora Energiewende. Opracowanie przedstawia osiem głównych obszarów działania, mogących ułatwić dalszą integrację zmiennych źródeł energii w specyficznym kontekście zmieniającego się systemu energetycznego Polski:

 1. Modernizacja sieci przesyłowych
  Infrastruktura sieciowa w Polsce wymaga modernizacji. Sieci są stale rozbudowywane, trzeba już teraz uwzględnić w tych planach rozwój energetyki rozproszonej.
 2. Wzrost elastyczności elektrowni konwencjonalnych
  Istnieje możliwość poprawy elastyczności wytwarzania w funkcjonujących elektrowniach. Trzeba ocenić potencjał techniczny poprawy elastyczności i stworzyć mechanizm jej promowania.
 3. Wspieranie elastyczności popytu
  Przemysł może poprawiać bezpieczeństwo energetyczne Polski. Polska ma za sobą pierwsze, obiecujące doświadczenia z DSR – reakcją strony popytowej, które poprawia elastyczność systemu energetycznego. Trzeba konsekwentnie rozwijać ten mechanizm.
 4. Łączenie sektorów energetyki
  Dziś sektory energii elektrycznej, ciepła i transportu działają w Polsce oddzielnie. Łączenie sektorów ułatwi zagospodarowanie nadwyżek energii, kiedy elektrownie wiatrowe i słoneczne pracują z pełną mocą i w zaspokajaniu popytu, gdy nie wieje wiatr i nie świeci słońce.
 5. Magazyny energii jako przyszły partner dla energetyki odnawialnej
  Polska dysponuje własnym potencjałem w zakresie magazynowania ciepła. Jednocześnie może wykorzystać spadek kosztów technologii magazynowania energii elektrycznej. Technologie te będą zyskiwać na znaczeniu wraz ze wzrostem udziału zmiennych OZE w miksie energetycznym, ponieważ zapewniają bilansowanie i elastyczność systemu energetycznego.
 6. Optymalne rozmieszczenie instalacji OZE
  Trzeba już teraz zaplanować rozwój OZE dostosowując system wsparcia do lokalnych warunków wiatru i nasłonecznienia. W innym razie może dojść do sytuacji, w której elektrownie wiatrowe będą powstawać tylko na północy Polski, a elektrownie słoneczne na południu. W planowaniu rozwoju OZE należy uwzględnić potencjał sieci.
 7. Rozbudowa sieci i integracja z rynkami sąsiadującymi
  Zarówno dla Polski, jak i innych krajów, angażowanie się w europejską współpracę regionalną może przynieść korzyści w postaci sprawnej i stabilnej pracy systemu. To obniży koszty integracji większych mocy zmiennych źródeł energii odnawialnej.
 8. Rozwój rynków krótkoterminowych
  Zmienne OZE mogą wspierać stabilność systemu, np. poprzez świadczenie usług systemowych.

Poznaj opinię: WSA o podatku od energii z mikroinstalacji

Raport „8 sposobów integracji OZE. Bezpieczeństwo systemu wobec wzrostu źródeł zmiennych”. Autorzy: Izabela Kielichowska, dr Karoline Steinbacher, Thobias Sach, Michael Döring, Fabian Wigand, Ecofys.
Współpraca: dr Fabian Joas, Agora Energiewende. Opieka merytoryczna: dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Forum Energii.

Bezpośredni link do raportu: http://forum-energii.eu/files/file_add/file_add-110.pdf

mat. Forum Energii

Related posts

Leave a Comment