PGE Energia Odnawialna zmodernizowała System Pomiarowy Elektrowni Wodnych Przepływowych SPED

Energia Odnawialna

Modernizacja systemu SPED pozwoli operatorom elektrowni przepływowych na łatwiejszą, bardziej komfortową i bezpieczną pracę. Dzięki bieżącym odczytom obniżymy też koszty związane z nieplanowanymi przestojami i naprawami – mówi Paweł Mazurkiewicz, wiceprezes PGE Energia Odnawialna

Dane z Systemu Pomiarowego Elektrowni Wodnych Przepływowych,
fot. PGE Energia Odnawialna

System Pomiarowy Elektrowni Wodnych Przepływowych SPED został uruchomiony w PGE Energia Odnawialna ponad 15 lat temu. Jego zadaniem jest nie tylko dostarczanie podstawowych danych pomiarowych, ale również wsparcie operatora w podejmowaniu decyzji eksploatacyjnych.

Wraz z rozwojem technologii informatycznej, konieczna stała się modernizacja systemu. Po trwających trzy lata pracach, zaktualizowany SPED został zaimplementowany w 23 elektrowniach przepływowych należących do PGE Energia Odnawialna.

System Pomiarowy Elektrowni Wodnych Przepływowych
Dane z Systemu Pomiarowego Elektrowni Wodnych Przepływowych,
fot. PGE Energia Odnawialna

Oprócz dotychczasowych funkcji związanych z monitoringiem, nowy system umożliwia pełną archiwizacje danych, obrazowanie ich w postaci obrazów sumarycznych i raportów rozliczeniowych. SPED został wzbogacony również o moduł raportowy, pozwalający na zestawienie produkcji lub zużycie energii elektrycznej w wybranym okresie czasowym wraz z możliwością eksportowania danych do zewnętrznego oprogramowania.

System Pomiarowy Elektrowni Wodnych Przepływowych
Dane z Systemu Pomiarowego Elektrowni Wodnych Przepływowych,
fot. PGE Energia Odnawialna

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2326,25 MW.

Źródło:

PGE Energia Odnawialna

Related posts

Leave a Comment