Jak skutecznie odprowadzać wody opadowe z wielkopowierzchniowych dachów płaskich?

Instalacje

Optymalne rozwiązanie od zaufanego producenta

Systemy spadkowe EPS Icopal to optymalne rozwiązania, których celem jest uzyskanie spadków na płaskiej powierzchni dachów. Pełnią one również dodatkową funkcję izolacji termicznej dachu. Ich ukształtowanie oraz odpowiednie umiejscowienie grzbietów i koryt daje pewność swobodnego przemieszczania się wody opadowej w kierunku wewnętrznych spustów dachowych z ominięciem przeszkód występujących na dachu, takich jakimi są np. kominy czy klapy dymowe.

Projektant i inwestor mają do wykorzystania:

• płyty bazowe, pełniące funkcję zasadniczego ocieplenia
• płyty jednospadowe, kształtujące podstawowe nachylenie spadku na połaci
• płyty grzbietowe lewe i prawe, kształtujące kierunek spływu wody opadowej
• płyty korytowe lewe i prawe, kształtujące kierunek spływu wody opadowe
• płyty kontrspadków, precyzyjnie kierujące spływ wody oraz profilujące spadek w kluczowych miejscach takich, jak komin, świetliki i naroża.

Powyżej prezentowane systemy to propozycje od firmy BMI Icopal, która od wielu lat specjalizuje się w rozwiązaniach termo i hydroizolacyjnych dedykowanych dachom płaskim. Układy dachowe Icopal mogą i są wykorzystywane w największych projektach inwestycyjnych, takich jak m.in. hale i magazyny przemysłowe czy hale produkcyjne, ale także w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz w budownictwie jednorodzinnym, nawet przy najbardziej skomplikowanych rozwiązaniach jak np. dachy zielone i balastowe.

Proste projektowanie

Niezaprzeczalną zaletą systemów płyt spadkowych od BMI Icopal jest profesjonalne wsparcie i prosty proces obsługi. Wystarczy, aby projekt techniczny dachu w formacie .pdf lub .dwg przesłać do BMI Icopal. Doradcy techniczni wykorzystując specjalnie zaprojektowane programy komputerowe zoptymalizują układ spadków na dachu i zaproponują najbardziej ekonomiczne rozwiązanie.

Kominy, świetliki i wyłazy, ogniomury czy inne elementy wystające ponad połać nie stanowią problemu, ponieważ program uwzględni ich obecność i zaproponuje układ spadków uwzględniający te przeszkody. Projekt dachu zostanie odpowiednio przeliczony zapewniając prawidłowe odwodnienie dachu przy znacznej redukcji kosztów inwestycji.

Zobacz także:

http://gazetainstalacyjna.pl/2021/04/14/otuliny-thermacompact-is-wyjatkowa-ochrona-instalacji-sanitarnych-od-thermaflex/

Temat odprowadzania wody z dachu warto dokładnie przeanalizować już na etapie projektu budowy. Właściwie dobrany system odwodnienia pozwoli uniknąć awarii, których naprawy potrafią być bardzo kosztowne, oraz katastrof budowlanych, które często wynikają właśnie z przeciążenia opadami konstrukcji nośnej dachu.

Źródło:

Grupa BMI

Related posts

Leave a Comment