Energia z kanalizacji

W amerykańskim Portland 100 domów korzysta z energii wytwarzanej z kanalizacji. W ramach eksperymentalnego projektu w rurach umieszczono 4 turbiny, które wytwarzają prąd. Turbiny, które w normalnych okolicznościach zasila woda z rzeki, zostały opracowane specjalnie pod kątem wykorzystania siły grawitacji ścieków. Turbiny podłączone są do generatorów, umieszczonych bezpośrednio nad rurą. Przepływające rurą ścieki obracają je i produkują prąd. Technologia ma zastosowanie w kanalizacji deszczowej, ponieważ ścieki odprowadzane z amerykańskich domów, ze względu na dużą popularność młynków do mielenia odpadków w zlewach, są zbyt gęste. W zależności od przekroju rury, turbiny wymagają minimalnego przepływu od 1 do 5,6 m3…

Czytaj więcej...

AGH uruchamia turbiny wiatrowe

W Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej działa Laboratorium Elewacyjnych Turbin Wiatrowych. Turbiny mają znaczenie nie tylko dla działań proekologicznych, ale również bezpieczeństwa energetycznego instytucji. Zainstalowane na wysokości siódmego i ósmego piętra budynku Centrum Energetyki AGH turbiny generują energię, która w sytuacji awaryjnej może być oddana do sieci uczelnianej. Turbiny wyposażone są dodatkowo w urządzania pomiarowe. Stanowisko badawcze zbiera dane dotyczące między innymi parametrów przepływu powietrza w otoczeniu turbin, zmiennych meteorologicznych, natężenia hałasu, drgań wytwarzanych przez turbiny czy generowanej przez nie mocy. Naukowcy mogą obserwować w laboratorium pracę turbin i odczytywać najważniejsze parametry. Wyniki prowadzonych pomiarów pomogą opracować zalecenia odnośnie…

Czytaj więcej...

Czy polskie miasta są inteligentne

Raport IESE Cities in Motion Index 2017 analizuje wszystkie aspekty składające się na jakość życia w 180 miastach na świecie. Wynika z niego, że dwa polskie miasta zakwalifikowały się do 100 setki tych najbardziej inteligentnych na świecie. Warszawa jest na 54. miejscu zestawienia, Wrocław – na 95. Podium zajmują Nowy Jork, Paryż oraz Londyn. Koncepcja smart cities zakłada, że miasto wykorzystuje nowoczesne technologie po to, by mieszkańcom żyło się lepiej na wszystkich płaszczyznach; w ideę inteligentnych miast wpisuje się także obniżenie kosztów ich funkcjonowania. W praktyce przekłada się to na tym, że czujniki i…

Czytaj więcej...