Dalkia dla edukacji energetycznej mieszkańców Gdyni

GDYNIA i DALKIA partnerami projektu edukacji energetycznej dla uczniów szkół podstawowych w Gdyni

13 września 2019 roku Gmina Miasta Gdyni i firma Dalkia Polska rozpoczęły akcję „Strażnicy energii” – projekt edukacji energetycznej dla uczniów szkół podstawowych w Gdyni. Celem projektu jest ograniczenie zużycia energii w szkołach poprzez zwrócenie uwagi uczniów i ich zaangażowanie w działania na rzecz jej racjonalnego gospodarowania. Pieniądze zaoszczędzone w ciągu roku szkolnego – dzięki mniejszemu zużyciu energii w placówkach edukacyjnych – zostaną w połowie przekazane szkołom na ich bieżące potrzeby. Projekt jest częścią szerszej współpracy władz Gdyni
z firmą Dalkia na rzecz poprawy efektywności energetycznej w mieście, zapoczątkowanej jesienią 2018 roku.

„Strażnicy energii” to projekt miasta Gdynia promujący działania na rzecz efektywności energetycznej wśród dzieci i młodzieży. Dalkia przekazała szkołom mierniki do pomiaru zużycia i kosztów energii elektrycznej oraz cieplnej. Opracowaliśmy też specjalne narzędzie do obliczania oszczędności energetycznej. Inicjatywa edukacji energetycznej jest spójna z misją naszej firmy, ponieważ wspiera działania na rzecz ochrony klimatu – mówi Thierry Deschaux, dyrektor generalny Dalkii Polska.
Uczymy najmłodszych mieszkańców naszego miasta, jak oszczędzać energię. Robimy to nie tylko dla siebie, ale również dla kolejnych pokoleń gdynian. Projekt polega na tym, że sprawdzamy, jak szkoła jest w stanie zmniejszyć wydatki związane z energią w ciągu całego roku. Przekazany szkole grant zostaje przeznaczony na różnego rodzaju cele, o którym decydują sami uczniowie. Bardzo się cieszę, że wiele szkół w Gdyni przystępuje do tego projektu
dodaje Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

„Strażnicy energii” – edukacyjny projekt oszczędności energii dla szkół podstawowych w Gdyni

Gmina Miasta Gdyni oraz firma Dalkia Polska zainicjowały projekt edukacji energetycznej dla uczniów dziesięciu szkół podstawowych. W ramach projektu nauczyciele i uczniowie gdyńskich podstawówek powołują zespoły ds. energii, tzw. strażników energii. Strażnicy energii zbadają, w jaki sposób wykorzystywana jest energia w budynkach szkolnych, wdrożą programy jej oszczędzania i przeprowadzą kampanię informacyjno-edukacyjną dla szkolnej społeczności. Zespoły opracują kwartalne raporty dotyczące oszczędności energii elektrycznej i cieplnej, które są przekazywane do Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni. Urzędnicy gminy wraz z przedstawicielami Dalkii Polska wyliczą oszczędności osiągnięte przez poszczególne szkoły oraz będą wspierać młodzież w działaniach edukacyjnych. Władze lokalne przekażą szkołom połowę zaoszczędzonych pieniędzy w ciągu roku szkolnego – dzięki mniejszemu zużyciu energii – na ich bieżące potrzeby.

Edukacja energetyczna jest opłacalna – redukcja kosztów energii i ograniczenie emisji CO2 w Gdyni

Celem projektu „Strażnicy energii” jest ograniczenie zużycia energii w szkołach poprzez zaangażowanie uczniów w działania na rzecz racjonalnego gospodarowania energią. Uczniowie uczą się, w jaki sposób świadomie zarządzać energią w pomieszczeniach. Tegoroczna akcja to kolejna już edukacyjna inicjatywa gminy i firmy Dalkia Polska.
W ramach obecnego projektu Dalkia przekazała szkołom mierniki i czujniki, które pozwolą monitorować poziom zużycia energii w placówkach.

W ostatnich dwóch latach edukacja energetyczna przyczyniła się do zmniejszenia zużycia energii w szkołach o 652142 kWh. To wymierne oszczędności dla władz lokalnych w Gdyni – dzięki aktywności uczniów, udało się w sumie zmniejszyć wydatki energetyczne gminy niemal o 200 tys. zł. Zaoszczędzona energia pozwoliła również uniknąć emisji 168,71 ton CO2 do powietrza. Redukcja emisji CO2 wpisuje się w lokalny cel w zakresie ochrony klimatu.

Ograniczenie zużycia energii i redukcja CO2 to jedno z zadań władz lokalnych. Edukacja energetyczna jest jednym z ważniejszych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, a to przekłada się długoterminowo na racjonalne zarządzanie energią i wymierne oszczędności w budżetach miast i gmin. W konsekwencji, mniejsza emisja pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery to czyste i zdrowe powietrze dla mieszkańców – dodaje Prezes Thierry Deschaux.

Kształtowanie postaw przyszłych użytkowników energii

Każdy obywatel może poprzez swoje świadome decyzje przyczynić się do oszczędzania energii i redukcji emisji CO2. To dzięki zmianom zachowań konsumentów możliwa jest poprawa efektywności energetycznej w Europie o 20% do 2020 roku1. W związku z tym inicjatywy edukacyjne dotyczące oszczędności energii są szczególnie ważnym elementem długoterminowych działań podejmowanych w ochronie klimatu i walce z globalnym ociepleniem. Ubiegłoroczne projekty edukacji energetycznej w Gdyni pokazały duże zaangażowanie młodzieży w działania proekologiczne. Edukacja najmłodszych mieszkańców miasta to część szerszego projektu poprawy efektywności energetycznej budynków w Gdyni.

Gdynia i Dalkia partnerami na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków i jakości powietrza

Jesienią 2018 roku Gdynia i Dalkia podpisały porozumienie w sprawie współpracy na rzecz poprawy efektywności energetycznej w gminie. Celem współpracy jest optymalizacja zużycia energii ciepła, chłodu, powietrza wentylacyjnego, energii elektrycznej i mediów przemysłowych oraz poprawa efektywności energetycznej wraz z obniżeniem emisji CO2 budynków w Gdyni. Obejmuje ona analizę energetyczną publicznych obiektów gminnych
i miejskich, wytypowanie obiektów do modernizacji wraz z określeniem jej zakresu oraz optymalizację efektywności energetycznej dla obiektów istniejących i planowanych. Gdynia stawia sobie ambitny cel poprawy efektywności energetycznej obiektów średnio o 20-30%.

źródło: dalkia.com

Related posts

Leave a Comment