Beha-Amprobe wprowadza na polski rynek dwa nowe multimetry cyfrowe z linii AM-500-EUR

Wprowadzane właśnie do sprzedaży przyrządy Beha-Amprobe to modele AM-535-EUR i AM-555-EUR: multimetry cyfrowe, które zastąpią modele AM-530-EUR i AM-550-EUR (te pozostaną w sprzedaży do wyczerpania zasobów). Seria multimetrów cyfrowych AM-500-EUR Beha-Amprobe obejmuje pełen asortyment cyfrowych multimetrów, zapewniających funkcje odpowiednie do każdego zastosowania. Te wytrzymałe mierniki zostały zaprojektowane w sposób, który zapewnia niezawodność, funkcjonalność i wyjątkową przystępność. Służą do wykonywania pomiarów o kluczowym znaczeniu w instalacjach elektrycznych oraz HVAC w domach mieszkalnych i obiektach przemysłowych. Nowe mierniki charakteryzują się m.in. zwiększonymi możliwościami pomiarowymi (np. pomiar rzeczywistej wartości skutecznej – True RMS,…

Czytaj więcej...

Przypominamy: Zmiany w warunkach technicznych od 1 stycznia 2018 roku

8 grudnia 2017 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU 2017, poz. 2285). Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, dotyczy w szczególności: aktualizacji norm zawartych w załączniku nr 1 – Wykaz Polskich Norm, wprowadzenia zmian w następujących działach: przepisy ogólne, zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej, budynki i pomieszczenia, wyposażenie techniczne budynków, oszczędność energii i izolacyjność cieplna. Najważniejsze zmiany objęte regulacją: Wprowadzono definicję działki budowlanej, która koresponduje z definicją działki…

Czytaj więcej...

AGH uruchamia turbiny wiatrowe

W Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej działa Laboratorium Elewacyjnych Turbin Wiatrowych. Turbiny mają znaczenie nie tylko dla działań proekologicznych, ale również bezpieczeństwa energetycznego instytucji. Zainstalowane na wysokości siódmego i ósmego piętra budynku Centrum Energetyki AGH turbiny generują energię, która w sytuacji awaryjnej może być oddana do sieci uczelnianej. Turbiny wyposażone są dodatkowo w urządzania pomiarowe. Stanowisko badawcze zbiera dane dotyczące między innymi parametrów przepływu powietrza w otoczeniu turbin, zmiennych meteorologicznych, natężenia hałasu, drgań wytwarzanych przez turbiny czy generowanej przez nie mocy. Naukowcy mogą obserwować w laboratorium pracę turbin i odczytywać najważniejsze parametry. Wyniki prowadzonych pomiarów pomogą opracować zalecenia odnośnie…

Czytaj więcej...

Czy polskie miasta są inteligentne

Raport IESE Cities in Motion Index 2017 analizuje wszystkie aspekty składające się na jakość życia w 180 miastach na świecie. Wynika z niego, że dwa polskie miasta zakwalifikowały się do 100 setki tych najbardziej inteligentnych na świecie. Warszawa jest na 54. miejscu zestawienia, Wrocław – na 95. Podium zajmują Nowy Jork, Paryż oraz Londyn. Koncepcja smart cities zakłada, że miasto wykorzystuje nowoczesne technologie po to, by mieszkańcom żyło się lepiej na wszystkich płaszczyznach; w ideę inteligentnych miast wpisuje się także obniżenie kosztów ich funkcjonowania. W praktyce przekłada się to na tym, że czujniki i…

Czytaj więcej...

Uszczelnienia ognioochronne

Kit silikonowy Silikon Fire oraz piany poliuretanowe Pur Foam Fire i Gun Foam Fire firmy Den Braven przeznaczone są do ognioochronnego uszczelniania pionowych prostych złączy liniowych o równoległych powierzchniach, usytuowanych pomiędzy dwoma sąsiadującymi elementami w pionowych przegrodach budowlanych. Piana Gun Foam Fire może być również stosowana do wypełniania szczelin pomiędzy ościeżami a ościeżnicami okien i drzwi drewnianych o klasie odporności ogniowej EI2 30 i/lub EI1 30. Klasyfikacja stolarki otworowej musi przewidywać możliwość zastosowania piany poliuretanowej, a montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z wytycznymi AT. Czytaj także: Instalacja wentylacji pożarowej w obiekcie wielofunkcyjnym Szczelina pomiędzy ościeżami…

Czytaj więcej...

Przeciwpożarowa klapa odcinająca

Przeciwpożarowa klapa odcinająca typu V330M o odporności EI 120 (ve i↔o) S firmy Frapol jest przeznaczona do zabezpieczania obiektów przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu przewodami powietrza w instalacji i klimatyzacji poprzez automatyczne lub zdalne odcięcie instalacji od strefy objętej pożarem. Zakres szerokości 150-800 mm, wysokości 200-500 mm, standardowa długość 330 mm lub opcjonalnie 500 mm. Można je montować w przegrodach pionowych o minimalnej grubości 115 mm z betonu, bloczków lub cegły. Pierwszy z trzech planowanych modeli klapy – wariant ER, charakteryzuje się otwieraniem i utrzymywaniem przegrody klapy w pozycji otwartej realizowanym przez siłownik elektryczny…

Czytaj więcej...

Arkusz do obliczania rocznych kosztów ogrzewania

Na VI Kongresie Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła zaprezentowano m.in. arkusz do obliczania rocznych kosztów ogrzewania wg wytycznych VDI 2067 − liczmy i sprawdzajmy − do pobrania za darmo. Kongres PORT PC to miejsce spotkań całej branży pomp ciepła. Co roku biorą w nim udział decydenci, prezesi i przedstawiciele najważniejszych firm sektora grzewczego, firm wykonawczych i projektowych. Dnia 26 października br. odbyła się VI edycja wydarzenia. Podczas spotkania zaprezentowano m.in. arkusz do obliczania rocznych kosztów ogrzewania wg wytycznych VDI 2067 do bezpłatnego pobrania: http://www.portpc.pl/pdf/KosztyVDI2067_PORTPC.xls »   PORT_PC.jpg

Czytaj więcej...

Dzień Budownictwa Pasywnego 2013. Relacja

Dzień Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego, zorganizowany przez Koło Naukowe Inżynierii Środowiska na Politechnice Poznańskiej w dniu 6 grudnia 2013 roku, to inicjatywa o charakterze naukowym, edukacyjnym i informacyjnym. Przedstawiciele Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego oraz wykładowcy Politechniki Poznańskiejprezentowali m.in. zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej całego budynku – jego izolacji, instalacji grzewczych i wentylacji, wskazywali na rolę i zadania stojące przed architektami i projektantami. Przedstawiciele BOŚ omówili kwestie dofinansowania do budynków energooszczędnych i instalacji OZE. O praktycznych aspektach inwestycji w takie budynki i instalacje mówiła właścicielka jednej z firm konsultingowych. W trakcie seminariów prowadzonych przez…

Czytaj więcej...