Czy higiena pracy jest przeceniana, czy też ma większy wpływ na zdrowie niż myślisz?

BHP

Kodeks pracy reguluje nie tylko prawa i obowiązki pracodawców i pracowników, ale także zajmuje się bezpieczeństwem i higieną pracy. Nie należy jednak myśleć o higienie tylko jako o wysprzątanym miejscu pracy – głównym celem jest zminimalizowanie wpływu środowiska pracy na zdrowie pracowników.

Czym jest higiena pracy

Higiena pracy zajmuje się czynnikami zarówno fizycznymi, jak i chemicznymi lub biologicznymi.

  • Czynniki fizyczne dotyczą wszystkich stanowisk pracy – istotnymi kwestiami są tutaj narażenie na hałas, temperatura w miejscu pracy i wyposażenie biura.
  • Czynniki chemiczne dotyczą firm, które pracują z substancjami niebezpiecznymi.
  • Z czynnikami biologicznymi można się spotkać na przykład w laboratoriach lub szpitalach.

Przestrzeganie przepisów jest monitorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną, w razie zaniedbania obowiązków grożą kary finansowe.

Czy warto kłaść nacisk na higienę pracy poza zakresem obowiązków wynikającymi z przepisów prawa?

Celem higieny pracy jest zminimalizowanie chorób zawodowych, czego efektem pośrednim jest poprawa wydajności pracowników. W przyjemnym środowisku pracy pracują oni bardziej efektywnie.

Do poprawy wydajności przyczyniają się również czynniki takie jak regularny rytm pracy, jasno określone obowiązki i przestrzeń na odpoczynek. W czasach, gdy wielu pracowników częściej boryka się z problemami psychicznymi niż fizycznymi, bardzo ważne jest stworzenie odpowiedniego środowiska pracy i relacji w miejscu pracy.

Ponadto statystyki wskazują na fakt, że pracodawcy, którzy dbają o bezpieczne i ergonomiczne środowisko pracy, rzadziej mają problemy z rotacją pracowników.

Chroń zdrowie swoich pracowników za pomocą środków ochrony osobistej

Wpływ na zdrowie minimalizują również środki ochrony osobistej. Oprócz tego, że zapobiegają one wypadkom przy pracy, mają również długofalowe skutki – na przykład pomagają zmniejszyć poziom hałasu lub narażenie na pył. W sklepie internetowym ARDON znajdziesz najwyższej jakości odzież roboczą, okulary ochronne, półmaski lub środki ochrony słuchu.

Źródło: ardon.pl

Related posts

Leave a Comment