Kurs SEP: jak przebiega? Co warto o nim wiedzieć?

Jak długo trwa kurs SEP?

Dla wielu osób ta informacja może być dość zaskakująca. Szkolenia SEP zdecydowanie zaliczają się do kategorii kursów ekspresowych. Przeciętny czas trwania szkolenia zamyka się w kilku godzinach, choć może być to nawet kilkanaście godzin w sytuacji, gdy zbierze się bardzo duża grupa uczestników. Tak czy inaczej nie trzeba sobie rezerwować kilku dni, aby odbyć takie szkolenie, co jest dobrą informacją z punktu widzenia osób aktywnych zawodowo i niemogących sobie pozwolić na wzięcie urlopu.

Od razu też wspomnijmy o tym, że wybierając konkretne szkolenie SEP warto postawić na kurs organizowany możliwie jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania. Pozwoli to uniknąć kłopotliwych i długich dojazdów. Pod tym względem zdecydowanie wyróżniają się kursy SEP organizowane przez Krajowe Centrum Kształcenia. Odbywają się one cyklicznie w kilkunastu miastach w Polsce, w tym w Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Krakowie, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu, więcej na: https://sep-szkolenia.pl/oddzialy

Jakie szkolenia SEP są oferowane?

Szkolenia SEP organizowane w naszym kraju przygotowują do egzaminu SEP na jedną z trzech podstawowych grup uprawnień. Są to:

  • Uprawnienia energetyczne – można je zdobyć po odbyciu kursu elektryka. Pozwalają one legalnie wykonywać prace związane z eksploatacją, dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.
  • Uprawnienia cieplne – zaliczamy je do grupy kwalifikacji G2. Te uprawnienia pozwalają wykonywać prace związane z eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło, jak również innych urządzeń energetycznych.
  • Uprawnienia gazowe – uprawnienia z grupy G3 są potrzebne do wykonywania prac związanych z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

Kto prowadzi szkolenia SEP?

Powinny to być osoby mające bardzo wysokie kwalifikacje do przekazywania wiedzy z zakresu energetyki, gazownictwa i ciepłownictwa, a także odpowiednio przygotowane pod względem dydaktycznym do pełnienia funkcji instruktora. Przed zapisaniem się na konkretny kurs SEP sprawdź, kto go właściwie będzie prowadzić. Od poziomu merytorycznego tej osoby w dużej mierze zależy to, czy uda Ci się zdać egzamin SEP za pierwszym podejściem.

Tutaj ponownie warto wyróżnić szkolenia SEP organizowane przez Krajowe Centrum Kształcenia. Prowadzą je członkowie Stowarzyszenia Elektroenergetyków Polskich ( https://sep-szkolenia.pl ), a więc najwyższej klasy fachowcy, będący nie tylko teoretykami, ale także praktykami zawodów technicznych.

Gdzie są organizowane kursy SEP?

Kursy SEP możemy podzielić na dwie kategorie: otwarte oraz zamknięte. Te pierwsze odbywają się w wyznaczonych miejscach, najczęściej w wynajętych salach szkoleniowych w centralnych punktach polskich miast. Z kolei szkolenia zamknięte są organizowane wyłącznie dla określonej grupy uczestników – najczęściej są to pracownicy danej firmy. Stąd takie kursy przeprowadza się zwykle w siedzibie pracodawcy.

Jak wygląda takie szkolenie?

Szkolenie SEP składa się z dwóch paneli: wykładowego oraz warsztatowego. Chodzi tutaj o to, aby uczestnicy nie tylko zdobyli wiedzę pozwalającą im zdać egzamin SEP, ale także nabyli konkretne umiejętności, które będą im potrzebne już podczas wykonywania pracy zawodowej w sektorze energetycznym.

Część warsztatowa polega m.in. na pokazaniu uczestnikom, jak budować instalacje elektryczne czy nadzorować pracę turbiny parowej – wszystko oczywiście zależy od przedmiotu szkolenia, czyli od tego, o jakie uprawnienia SEP zamierza ubiegać się kursant.

Kto może zapisać się na kursy energetyczne?

Praktycznie każdy, kto tylko spełnia dwa bardzo proste kryteria. Szkolenia SEP są przeznaczone dla osób pełnoletnich (trzeba mieć ukończone 18 lat na dzień rozpoczęcia się kursu) oraz posiadających minimum wykształcenie zawodowe. Nie ma zatem wymogu legitymowania się wykształceniem kierunkowym czy nawet maturą. Jest to więc bardzo atrakcyjna propozycja m.in. dla uczniów, ale też osób, które rozważają całkowitą zmianę zawodu.

Related posts

Leave a Comment